bordernepal.wordpress.com
Birth of Madhes
मधेसको जन्म बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाल ‘फिजियोग्राफिक’ हिसाबमा तर्राई, चुरेभावर, पहाड, उच्चपहाड र हिमालले बनेको छ । बोलीचालीका हिसाबले नेपालमा हिमाल, पहाड र तर्राई रहेको मानिन्छ । दक्षि…