boraozkent.com
Türkiye Değerli Şirket Üretemiyor!
Bu aralar çok sayıda dijitalleşme, inovasyon ve girişimcilik konferansına gittim. Şirketlerimizin ve girişimcilerimizin bu alanlarda yaptıkları o kadar olağanüstü şeyleri dinledim ki, bunca teknolo…