booranco.com
نصب سردخانه | آموزش نصب سردخانه | فروش قطعات سردخانه | صنایع برودتی بوران
صنایع برودت بوران طراح سیستم های برودتی با برگذاری کلاس های آموزشی نصب سردخانه صنعتی سعی بر ارتقا نصابان این صنعت را دارد.