bonsai-danmark.dk
Ny lokal bonsai klub
Fuchi Bonsai er optaget på listen over lokale bonsai klubber. Dansk Bonsai Selskab samarbejder med lokale klubber og grupper. Se oversigten – her. Det er ikke et krav at der blandt klubbens m…