bonsai-danmark.dk
Ændring af bestyrelsen
Tommy Nielsen, tidligere formand og nuværende næstformand, har valgt at udtræde af bestyrelsen. Suppleant Flemming Elleby er indtrådt i bestyrelsen som medlem, og samtidig er kasserer Erik Pedersen…