bonplat.cat
Mistela
Quan hàgim aconseguit els 6 litres de most hi afegirem el litre d'alcohol (ha de ser per per us de boca ja que els altres porten additius no aptes per al consum)