boligmentoren.no
Tendensiøst høringsnotat om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing - Boligmentoren
En rekke kommunesammenslåinger er vedtatt og trer i kraft med virkning fra 1. januar 2020. Mange av kommunene går inn i sammenslåingen med ulike eiendomsskattesatser. BoligMentoren mener høringsnotatet til Finansdepartementet er tendensiøst og lite i samsvar med Granavolden-plattformen. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Finansdepartementet har gjennomført en høring om forslag til endring i eiendomsskatteloven i …