boligmentoren.no
Regulering av festeavgift ved bolig- og fritidshus - Boligmentoren
Tomtefesteloven har særlige regler om regulering av festeavgift for tomter som er festet (leid) til bolig- og fritidshus. Reglene er ufravikelige i favør av festerne, og overstyrer det som er avtalt om regulering i festekontrakten. Tekst: Advokat Harald O. Sletner (H) – DALAN advokatfirma DA Bli medlem Tomter som festes til andre formål enn bolig- …