boligmentoren.no
Prinsipiell dom om grunneieres strandrett og vern mot utbygging - Boligmentoren
Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket vern grunneieres strandrett gir mot utbygginger fra naboene. Det var også spørsmål om naboen hadde mistet sin rett fordi hun ikke hadde protestert tidligere. Tekst: Advokat Jon-Andreas Lange – DALAN Advokatfirma DA Konkret gjaldt saken en utbygging av en gjestebrygge på Skjærhalden på Hvaler, som …