boligmentoren.no
Leieprisøkning i langvarige leieforhold - Boligmentoren
Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI) når det har gått ett år siden husleiekontrakten ble inngått. Har leieforholdet vart lenge finnes det et alternativ til endring av leien i samsvar med konsumprisindeksen. Hvert tredje år kan leien kreves justert til det som i husleieloven kalles «gjengs leie». Med «gjengs leie» …