boligmentoren.no
Kommunesammenslåing og tinglyste dokumenter - Boligmentoren
Flere medlemmer har den siste tiden kontaktet oss med spørsmål om hvilken betydning forestående kommunesammenslåinger vil få for allerede tinglyste dokumenter. Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Det er vedtatt sammenslåinger for 109 kommuner, der to eller flere …