boligmentoren.no
Godt lovforslag om bolighandel - men for lave minsteterskler - Boligmentoren
Godt lovforslag om bolighandel – men for lave minsteterskler Stortinget har i dag gjennomført første behandling av forslag til endringer i regelverket for bolighandel. BoligMentoren er, slik vi ga uttrykk for i vårt høringssvar, i all hovedsak positiv til de forslåtte lovendringene. De endelige lovforslaget inneholder likevel etter vårt syn for lave minsteterskler for hva …