boligmentoren.no
Boligene våre må tilpasses eldrebølgen - Boligmentoren
Har du tenkt på at du kanskje ikke kan fortsette å bo der du bor når du blir gammel? Få norske boliger er tilpasset en aldrende befolkning. Tekst: Newswire/Hallfrid Simonsen Den norske befolkningen blir stadig eldre, og i 2060 vil antallet personer som er over 70 år dobles, fra rundt 625 000 i dag til …