boligmentoren.no
Begrensninger i korttidsutleie - Boligmentoren
Første januar 2020 trådte den nye bestemmelsen om begrensingen i retten til korttidsutleie i eierseksjonssameier i kraft. Tekst: Silje Østgaard Ljøen – silje@boligmentoren.no Det fremgår av den nye bestemmelsen i eierseksjonsloven § 24, 7. ledd at det ikke er tillatt med kortidsutleie i mer enn 90 dager i året. Korttidsutleie er definert som utleie i …