bokehphotos.pl
Pole widzenia i głębia ostrości - Zdjęcia z głębią, Bokeh !
Głębia ostrości i pole widzenia - porównane dla popularnych wartości przysłon aby uzmysłowić różnicę w otrzymywanym zdjęciu i jasności.