bojanambrozic.com
Vrtača čez Malo glavo
Enako kot za večino gora v Karavankah tudi za Vrtačo (2180 m) velja, da je lahko dostopna z južne strani, kjer prevladujejo strma travnata pobočja. Severna stran pa je prava stena, preplezljiva sam…