bojanambrozic.com
Vrhovi Fužinskih planin
Fužine planine so obsežna planota med Bohinjskim jezerom in Triglavom. V tem območju se nahaja večje število brezpotnih vrhov. Pred 8 leti sem obiskal že vse, ko sem pisal Planinski vodnik. Tokrat …