bojanambrozic.com
Hanzova pot na Malo Mojstrovko
Nad Vršičem potekata dve Hanzovi poti. Poimenovani sta po alpinistu in graditelju poti Ivanu Vertelju – Hanzi. Prva poteka čez SZ steno Prisanka, midva pa se odpravila po tisti, ki gre na Mal…