bojanambrozic.com
Veslanje po Bohinjskem jezeru
Bohinjsko jezero je naše največjo stalno jezero: dolgo je 4,3 kilometre in široko do enega kilometra. Če po pešpoti obkrožimo celotno jezero, prehodimo 10,8 km. Na sploh jezero in njegovo okolico k…