bojanambrozic.com
Marmor Hotavlje
Marmor Hotavlje je podjetje v Poljanski dolini, ki se ukvarja s pridobivanjem in obdelavo naravnega kamna. Kamnina, ki jo pridobivajo na Hotavljah, je zgornjetriasni apnenec. Gre za sedimentno kamn…