bojanambrozic.com
Prečenje Spodnjih Bohinjskih gora
Spodnje Bohinjske gore (po novem tudi Bohinjsko-Tolminske gore) so najdaljši neprekinjeni gorski greben v Sloveniji. Zaradi svoje velikosti so zelo primeren cilj za gorske tekače. Težava pa je v te…