bojanambrozic.com
Smer Janc-Mali, Narcise na Golici
Potovanja (sploh z letali) so naporna in ponavadi Ĩloveku vsaj še nekaj dni pustijo sled v obliki jet lag-a ali kakšne druge vrste utrujenosti. Sam se utrujenost nisem pustil ukloniti in sem se le …