bojanambrozic.com
Magistriral iz raziskav metamorfnih procesov v meteoritih Jesenice in Jezersko
23. septembra 2015 sem na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjal svoje magistrsko nalogo z naslovom Metamorfni procesi v meteoritih Jesenice in Jezersko. S tem sem si pridob…