bojanambrozic.com
Ledno plezanje v Mlačci
V okviru alpinistične šole smo se odpravili na praktični del tečaja lednega plezanja. Udeležilo smo se ga trije tečajniki, inštruktor ter nekaj odličnih alpinistov AO Radovljica. Ledno plazališče…