bojan5150.wordpress.com
Svježe mudrosti V
„Prijatelj je prijatelj samo ako je prijatelj!“ PRETHODNO: SM IV