bogor-today.com
Hipnotis jeung Sirep
DI LEMBUR tatangga poè ieu guyur, aya nu kaleungitan duit di pasar kulantaran dihipnotis. Mangkaning duit nu dibawa tèh pikeun balanja 40 poè salakina. Kajadiana, cenah kakara ogè rèk balanja asup …