bognoter.dk
Daniel Kehlmann: Tyll
Daniel Kehlmanns seneste roman, Tyll, som udkom på dansk for nylig, er en ambitiøs historisk roman om Trediveårskrigen i 1600-tallets Tyskland. Vanligt velskrevet og af ubetvivlelig høj kvalitet i mange henseender - men alligevel formåede den ikke at engagere mig på nær i få, forbigående passager.