bognoter.dk
Daniel Kehlmann: Jeg og Kaminski
Helt udmærket Kehlmann. En herlig knarvorn, utålelig og alligevel livskraftig type, han får fremmalet i den gamle kunstner Kaminski.