bogdan.at
Jak obejść płatności w Last.fm?
Od niedawna Last.fm zostało płatne. Każdy, kto się zarejestruje, ma tylko 30 utworów do przesłuchania za darmo. Co po tym okresie próbnym? Trzeba płacić. Gdyby można było płacić SMS-em, wtedy nie b…