bodilslilleblogg.com
Mot lysere tider
Jeg er så glad for at det går mot lysere tider. I det siste har jeg kunnet glede meg over sollyset som strømmer inn i stua. De siste ukene har vært litt tunge. Da jeg var i Danmark for noen uker si…