bodilslilleblogg.com
Tenk at noe så viktig kan vært så lett
Her om dagen da jeg satt på toget fra Stockholm, falt øynene mine på en plakat som var satt opp på baksiden av hvert togsete. På plakaten sto det: «Tenk at noe så viktig kan være så lett»! Kam…