bodilslilleblogg.com
Godt valg! 
Stortingsvalg igjen i dag. Så klart jeg skal stemme! Som jeg har gjort ved alle valg siden jeg fikk stemmerett som 18-åring. Jeg føler alltid en viss ærbødighet ved valg. Ærbødighet fordi vi har et…