bodilslilleblogg.com
På besøk på Næs jernverksmuseum
I nærheten av Tvedestrand ligger et gammelt kulturminne, Næs Jernverk. Næs jernverk er et av 15 norske anlegg som er på Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. N…