bodilslilleblogg.com
Et kulturminne
Gamle kulturminner er ofte interessante. De er interessante fordi de forteller om en annen tid. Om en tid da verden så annerledes ut, og da folks levekår var svært forskjellig fra nå. Av og til, nå…