bodilslilleblogg.com
De små gleder
Denne torsdagsettermiddagen vil nok gå over i historien som en helt ordinær ettermiddag for meg. Det har ikke skjedd noe vesentlig av betydning på noe område, det har i grunnen vært en helt vanlig …