boborg.se
Špela Petric – Skövde konstmuseum
Det finns säkert många vägar in mot det okända som ingen prövat än. Vetenskapen är numera betrodd, beprövad och pålitlig. Men det finns områden dit den inte nått än och kanske aldrig når. Kanske sk…