boborg.se
BROKIGA BLAD – bilagan
Det finns texter och bilder vi gärna vill publicera, men som inte ryms i vår nuvarande kostym/dräkt. Därför startar vi en bilaga. Och då dök givetvis frågan upp: Vad skall den heta? Gott & Blan…