boborg.se
En ny frihet [sjutton konstnärer] Hundra år i Göteborg – Red: Lena Boëthius, Björn Fredlund, Gudrun Nyberg
I förordet till boken där man låter 19 konstnärer ge bilden av konsten i Götet de senaste hundra åren om skriver Gudrun Nyberg: ”Det slutliga urvalet får inte ses som Björn Fredlunds, Lena Boëthius…