boborg.se
Aurora – Contemporary Nordic Glass Art
Aurora – Contemporary Nordic Glass Art Boken Innehåller en inledande text av Bo Borg och hans presentationer av var och en av de 25 deltagande nordiska glaskonstnärerna. Boken innehåller ocks…