boborg.se
100 år av skaparglädje – hemslöjden i Östergötland
Hemslöjden i Östergötland firade etthundra år 2010. I firandet ingick att en jubileumsbok skulle produceras. Jag, som hade lång erfarenhet som styrelseledamot i organisationen fick uppdraget att sk…