bobiko.blog
Play zwalnia prędkość • Bobiko ▪ Blog
Play zwalnia prędkość od kilku miesięcy. Następuje stopniowa degradacja jakości usług, świadoczonych przez operatora sieci Play. Quo Vadis Play