bobiko.blog
Google Sync + Nokia s60 • Bobiko ▪ Blog
Każdy z nas używa różnego rodzaju kalendarzy do notowania najważniejszych dat, których nie można / nie chcemy zapomnieć. I świetnie się sprawdzają