bobbemaises.com
הבגדים תולים עליו
היא/הוא רזה מדי. זה היה ביטוי שסבתי היקרה הייתה משתמשת בו. כיוון שהיא עלתה ארצה בשנת 1913 ודיברה עברית מגיל צעיר, אני מניחה שהביטוי שהיה מקובל בזמנה ולא כסלנג. יתכן שזה תרגום מיידיש או רוסית, או פש…