bobbemaises.com
לֶמְקֶה דְּרֶמְקֶה
תחושה פיזית לא טובה, שלב אחד לפני מחלה. – מה פתאום את שותה תה באמצע הקיץ?- אני למקה דרמקה, כואב לי הגרון. אני מקווה שזה לא יתפתח למשהו. מקור: אי שם במזרח אירופהתרמה: פנינה…