bobbemaises.com
חָזֵרָיי
ג'אנק פוּד, אבל למעשה כל דבר שאוכלים בחוץ (כל מה שלא סבתא בישלה…). "כואבת לך הבטן? איזה חזריי אכלת?" מעניין, מצאתי את זה רק באנגלית: מקור: סבתא תרמה: תמי…