bobbemaises.com
שְמֶצ'וֹ
הבקבוקונים הריקים שנשארים על המסחטה אחרי שסוחטים פרי הדר. "מי שיעזור לי לסחוט מיץ יקבל בסוף את השמצ'ו". מקור: סבתא זהבה ז"ל (לא ברור לי אם היא המציאה את המילה הזאת, בכל מקרה לא שמעתי…