bobbemaises.com
שְׁפִּילְקֵעס
מילולית: מחטים, סיכות. הכוונה למחטים בישבן, חוסר יכולת לשבת בשקט. "יש לה שפילקעס, לא יכולה לשבת רגע, כל הזמן היא צריכה לעשות משהו. אמרתי לה, הבית נקי ומצוחצח,לא צריך לנגב אבק עשר פעמים ביום&qu…