bobbemaises.com
דריימנישט פאשייניק אין קופ
אל תבלבל את המוח. ילד/ה: אני רוצה גלידה! אמא: דריימנישט פאשייניק אין קופ. מקור: משפט ששמעתי הרבה בילדותי… תרמה: לא ידוע…