bobbemaises.com
קָאנד לָה מוּס סֶה סְטרִיז' אִי לֵז אוֹטרֶה נֶה סֶה קוֹמְב
גרסה משודרגת של "כשהציפורים יטוסו ברוורס". פירוש מילולי: עיוות של צרפתית, שאמור להגיד "כשהעכבר יצייץ והאחרים לא יסתרקו". -נו, אז מתי הוא יעזוב אותה כבר? -קָאנד לָה מוּס סֶה סְטר…