bobbemaises.com
דרֶעק מיט לֵייבֵר מיט כוּשֶרֶה פוּדֵם
זה אומר "תלוש מהמציאות" או "קשקוש בלבוש" (תרגום מילולי: חרא עם כבד (liver) עם חוט כשר, כאילו שמו במשפט את שלושת הדברים הכי לא קשורים בתבל כדי להמחיש כמה זה לא הגיוני שמה שמדובר …